info@msue.edu.mn +11-311764

Мэдээ

МУБИС-ийн Элсэлтийн журмаас

  • Улаабаатар болон орон нутгийн элсэгчдийг 2022 оны 12 дугаар сарын 16-аас 2023 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрүүдэд МУБИС-ийн элсэлтийн http://burtgel.msue.edu.mn/вебээр онлайнаар бүртгэл хийгдэнэ.
  • Улаабаатар болон орон нутгийн элсэгчдийг БШУ-ны яамны "Элсэлтийн журам", МУБИС-ийн Өвлийн элсэлтийн журмын дагуу бүртгэнэ.