info@msue.edu.mn +11-311764

Үйлчилгээ

Бид шинээр элсэгчдээ дараах

төрлөөр бүртгэнэ

Бакалавр

Өдрийн ангийн элсэлтийг ЭЕШ-ын бүртгэлийн дугаараар бүртгэнэ.

Магистр

Бид элсэгчдэдээ улирал бүрийн эхэнд бүртгэдэг.

Доктор

Бид элсэгчидээ хавар, намрын улиралд бүртгэдэг.

Bachelor

Master

Doctor